Literatura universal a l'ETPClot

TRISTANY

EL ROMANÇ DE TRISTANY I ISOLDAtristany i isolda

EXERCICIS LLIBRE

Capítol I

1. Anota els personatges que surten al capítol i estableix les relacions entre ells
2. Analitza el punt de vista i copia fragments representatius
3. Fes una síntesi dels primers anys de vida de Tristany
4. Busca on es troben les següents paraules, copia la frase i explica’n el significat:
– occir
– ensinistrar
– errívol

Capítol II

1. Assenyala en un mapa alguns dels indrets que apareixen al llibre, aquells que trobis (Cornualla, Leonís, Irlanda)
2. Trobes algun paral·lelisme entre un episodi d’aquest capítol i de l’anterior?
3. Dades del capítol per caracteritzar el personatge de Tristany i el d’Isolda
4. Busca on es troben les següents paraules, copia la frase i explica’n el significat:
– ardit
– clamoreig
– beuratge

Capítol III

1. Tristany vol que el seu oncle es casi i uns barons que odiaven Tristany també però per diferents motius, quins són?

2. En aquest capítol apareixen elements que ens recorden altres històries. sabries trobar-ne algun?

3. Quins sentiments té Isolda cap a Tristany de bon començament i cap al final del capítol?

Capítol IV

1. Pots continuar amb la pregunta anterior

2. En aquest capítol es gesta la tragèdia. Explica-ho

Capítol V

1. Un altre cop és interessant analitzar la veu del narrador.  Pensa que la literatura oral es transmetia de generació en generació sofrint modificacions. Existeix, doncs, una única història de Tristany i Isolda? Busca el fragment on es planteja aquest fet.

2. Et remeto a la segona pregunta del capítol III.  Quin conte et recorda aquest episodi?

Capítol VI

1. En aquest capítol i els anteriors queda palesa la lleialtat de Brangiana. Explica-ho.

2. El rei Marc és enganyat, com?

Capítol VII

1. El nan Frocí i els barons actuen com a personatges antagonistes. Defineix aquest concepte i justifica per què els podem considerar com a tals.

Capítol VIII

1. Era una creença de l’Edat Mitjana atribuir les deformitats físiques a deformitats morals. Com ho podríem justificar després de la lectura d’aquest capítol i de l’anterior?

2. Quan llegim, els personatges acostumen a desvetllar en nosaltres sentiments de comprensió, rebuig, menyspreu, etc. Quins sentiments et provoquen les actuacions dels amants i del rei Marc (des de l’inici del conflicte fins a aquest moment)?

Capítol IX

1. Explica la trobada del rei Marc i els dos amants en el bosc. Quin fet s’ha de destacar? Pots establir algun paral·lelisme amb una de les escenes d'”Excalibur”?

Capítol X

1. Sintetitza els pensaments de Tristany i Isolda? Quina decisió prendran?

Capítol XI

1. Tristany i Isolda tenen defensors i enemics. Torna a escriure alguns fragments que ho demostrin.

2. Encara que Isolda accepta de tornar amb el rei Marc té els seus dubtes. Explica-ho

Capítol XII

1. Andret, Denoalèn i Gondoine volen sotmetre la reina a un jurament. Busca informació sobre els judicis de Déu que es practicaven a l’Edat Mitjana.

2. De quin estratagema es val Isolda per no mentir en el jurament?

Capítol XIII

1. Busca en un diccionari específic la simbologia del cant del rossinyol i de l’alosa. Relaciona’l amb l’episodi.

2. Què passa amb els tres enemics de Tristany?

Capítol XIV

1. Explica el significat del títol

Capítol XV

1. En aquest capítol veiem el Tristany guerrer i el Tristany enamorat. Com es desenvolupen els dos vessants?

Capítol XVI

1. Busca informació sobre el trobador Guillem de Cabestany. Explica la seva vida i relaciona aquesta informació amb el contingut del capítol. 

Capítol XVII

1. En aquest capítol hi ha una frase que podria ser el lema dels dos amants.Quina?

2. Què provoca l’enuig d’Isolda?

Capítol XVIII

1.Tristany es disfressa i Isolda no el reconeix. Esmenta tots els fets que enumera Tristany per ser reconegut per Isolda.

Capítol XIX

1. En aquest capítol podem trobar dos elements per relacionar amb altres obres literàries:

– Teseu i el minotaure

– El romanç “El conde niño”

Quins fets coincidents hi podem trobar?

2. Quina és la venjança d’Isolda de les Blanques Mans?

Anuncis
%d bloggers like this: