Literatura universal a l'ETPClot

El teatre grec

Consulteu la següent web dedicada al teatre:http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/teatro/index/index3.htm

A partir de la informació que hi trobeu confeccioneu uns apunts amb allò que us sembli més important.

Anuncis

Setembre 13, 2010 - Posted by | teatre_grec

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: