Literatura universal a l'ETPClot

El teatre grec

Consulteu la següent web dedicada al teatre:http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/teatro/index/index3.htm

A partir de la informació que hi trobeu confeccioneu uns apunts amb allò que us sembli més important.

Anuncis

Setembre 13, 2010 Posted by | teatre_grec | Deixa un comentari

Programa curs 2010-11

LITERATURA UNIVERSAL

Curs 2010-2011

1r trimestre

  Temes de l’examen parcial

 1-La literatura grega. El teatre.

 2-L’edat mitjana: la novel·la artúrica.

Temes de les exposicions orals per grups

  • La Bíblia
  • Homer: L’Odissea
  • La poesia occitana. Els trobadors
  • Dante
  • Petrarca

 

Matèria de l’examen global

–          Comentari de textos de qualsevol dels textos tractats a classe

–          Comentari de textos de les lectures del trimestre

 Lectures:

 -Tristany i Isolda 

 -William Shakespeare: Romeo i Julieta  Vicens Vives  ( lectura a classe )

 Pel·lícules:

 – “Poderosa Afrodita”

-“Excalibur”

2n trimestre

Temes de l’examen parcial 

3-La renovació teatral anglesa: William Shakespeare.

 4-La Il·lustració.

 5-La poesia romàntica.

Temes de les exposicions orals per grups

  • Molière
  • Jane Austen
  • Charlotte i Emily Brontë
  • Stendhal
  • Lleó Tolstoi

 Lectures:

Madame Bovary G.Flaubert

Matèria de l’examen global

–          La literatura realista

–          Madame Bovary G.Flaubert

 Pel·lícules:

–          Shakespeare in love

–          Les relacions perilloses

 3r trimestre

 Temes de l’examen parcial 

6. Subgèneres narratius:

– narrativa policíaca

– narrativa de terror

– narrativa de ciència ficció

Temes de les exposicions orals per grups

Per determinar

Matèria de l’examen global

Per determinar

 Lectures:

Relats policíacs, de terror i de ciència-ficció

-Franz kafka: La metamorfosi  ed.Vicens Vives

 Pel·lícules:

–          Blade runner

–          Per determinar

AVALUACIÓ

 –         Un examen parcial

–               Un examen global

 –          Exposició oral

 –          Treballs de classe i deures

 Es farà la mitjana aritmètica entre les 4 notes 

Setembre 6, 2010 Posted by | presentació | Deixa un comentari